CÁC LOẠI PHÒNG CỦA HOVI DE VILLA

Standard room

SUITE room

FAMILY room

CÁC LOẠI PHÒNG CỦA HOVI MÃ MÂY

DELUXE room

DELUXE CITY VIEW

FAMILY room

CÁC LOẠI PHÒNG CỦA HOVI HOÀNG CẦU 2

Standard room

DELUXE CITY VIEW

DELUXE CITY VIEW

CÁC LOẠI PHÒNG CỦA HOVI HOÀNG CẦU 3

Standard room

Superior room

Luxury room

Studio room

CÁC LOẠI PHÒNG CỦA HOVI Kim Mã

Standard room

Superior room

Deluxe room

Family room

CÁC CƠ SỞ KHÁC VẬN HÀNH/ QUẢN LÝ BỞI HOVI VIETNAM