Thông tin tài khoản thanh toán của Hệ thống HOVI/ MY HOTEL GROUP

Chủ tk: Nguyễn Viết Lãm (Giám đốc)
STK: 0451001948252
Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Thành Công

Tên chủ tài khoản: Công ty TNHH My hotel
số TK: 19910000309006
Ngân hàng BIDV- CN Hồng Hà, Hà Nội